Bỏ giấy khám sức khỏe đối với người thi bằng lái xe

Thực hư việc bỏ giấy khám sức khỏe đối với người thi đổi bằng lái