TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÀNH LUẬT 2024

LUẬT TƯ MINH – Luật Sư Giỏi – 20 năm kinh nghiệm – Thắng kiện

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN PHÁP LÝ 2024

LUẬT TƯ MINH – Luật Sư Giỏi – 20 năm kinh nghiệm – Thắng kiện

LUẬT SƯ CỘNG TÁC TẠI TPHCM và CÁC TỈNH

LUẬT TƯ MINH – Luật Sư Giỏi – 20 năm kinh nghiệm – Thắng kiện

TUYỂN LUẬT SƯ LƯƠNG 20-30TR * 2023

1. Vị trí tuyển dụng: Luật Sư 2. Số lượng tuyển dụng: 01 3. Thời

TUYỂN CHUYÊN VIÊN MARKETING ONLINE LƯƠNG 15-20TR 2023

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Marketing 2. Số lượng tuyển dụng: 01 3.

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA TỔNG ĐÀI LƯƠNG 10 – 20TR- 2023

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn pháp luật qua tổng đài 2.