Đề xuất phạt đến 500 triệu đồng đối với hành vi để lộ thông tin cá nhân

 Đề xuất phạt đến 500 triệu đồng đối với hành vi để lộ thông tin