Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo điều tra vụ hành khách “tố” bị nhà xe hành hung, bỏ rơi

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo điều tra vụ hành khách “tố” bị nhà