Thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn, trên xe có 3 học viên

Thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn, trên xe có 3 học