Thay đổi đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng từ ngày 1/7/2024

Thay đổi đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng từ ngày 1/7/2024 (Chinhphu.vn)