Người ủy quyền mất thì giấy ủy quyền còn hiệu lực không

I. Giấy ủy quyền hết hiệu lực khi nào?

Đầu tiên tại Điều 122 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu cụ thể như sau:

“Giao dịch dân sự vô hiệu

Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117  của Bộ luật 
này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.”

Dẫn chiều Điều 117 BLDS 2015 quy định về điệu kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự cụ thể như sau:

người ủy quyền mất; luật tư minh
người ủy quyền mất

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp vớigiao dịch dân sự
được xác lập;

– Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

– Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái
đạo đức xã
hội.”

Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân
sự trong trường hợp luật có quy định.

Như vậy, từ những quy định trên thì giấy ủy quyền hết hiệu lực khi không đáp ứng được một trong các điều kiện dưới đây:

– Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.

– Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

– Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật,
không trái đạo đức xã hội.”

Ngoài ra, nếu không đáp ứng điều kiện tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015 khi
không vi phạm những điều cấm, trái đạo đức xã hội thì việc ủy quyền cũng sẽ
bị vô hiệu.

Giấy ủy quyền có bắt buộc phải công chứng không?

Theo điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục chứng thực chữ ký như sau:

Thủ tục chứng thực chữ ký

Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.”

Theo đó, hiện nay tại Luật Công chứng 2014 không quy định về trường hợp công chứng giấy ủy quyền hay không mà chỉ đề cập tới việc công chứng ủy quyền.

Mặt khác, giấy ủy quyền được sử dụng cho trường hợp đơn giản. Đối với những trường hợp phức tạp thì các bên sẽ lựa chọn hợp đồng ủy quyền. Do vậy, giấy ủy quyền không bắt buộc phải công chứng.

Tuy nhiên, giấy ủy quyền được chứng thực chữ ký trong trường hợp không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường, không liên quan đến chuyển quyền sở hữu tài sản, sử dụng bất động sản.

2. Người ủy quyền mất thì giấy ủy quyền còn hiệu lực không?

Đầu tiên, tại Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự cụ thể như sau:

Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Đồng thời, tại Điều 372 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc căn cứ chấm dứt nghĩa vụ cụ thể như sau:

Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây:

– Nghĩa vụ được hoàn thành;

– Theo thỏa thuận của các bên;

– Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ;

– Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

– Nghĩa vụ được bù trừ;

– Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một;

– Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết;

– Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

– Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác;

– Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

– Trường hợp khác do luật quy định.

Theo quy định trên thì có thể hiểu giấy ủy quyền cũng là một hình thức thể hiện của giao dịch dân sự.

Mặt khác, tại Điều 372 Bộ luật Dân sự 2015 đã nêu ở trên thì khi một trong các bên giao kết hợp đồng mất thì nghĩa vụ mà người đó khi giao kết giao dịch dân sự cũng sẽ chấm dứt.

Như vậy, người ủy quyền mất thì mọi nghĩa vụ của hai bên đều sẽ không còn có hiệu lực và giấy ủy quyền sẽ đương nhiên bị chấm dứt trong trường hợp này

Trên đây là giải đáp chi tiết về vấn đề: Người ủy quyền mất thì giấy ủy quyền còn hiệu lực không? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ Công ty luật Tư Minh để gặp chuyên gia pháp lý.

VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH:

✧ Đội ngũ LUẬT SƯ GIỎI 20 năm kinh nghiệm

✧ Có trách nhiệm, chuyên nghiêp với trình độ chuyên môn cao 

✧ Hoạt động đa lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân. 

✧ Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ. 

✧ Kinh nghiệm thực chiến và xử lý thắng kiện nhiều VỤ ÁN LỚN: dân sự, hình sự….

✧ Trung thực, minh bạch, bảo mật, chuyên nghiệp, có trách nhiệm 

✧ Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng 

LUẬT TƯ MINH 

☎️ Hotline: 1900299208 

📣 Website : www.luattuminh.vn 

  Face book :  LUẬT TƯ MINH   www.facebook.com/ctyluattuminh

 Tik tok  LUẬT TƯ MINH https://www.tiktok.com/@luat.tu.minh

 Youtube: LUẬT TƯ MINH  https://www.youtube.com/@luattuminh

  📧 Email: tuminhlaw@gmail.com 

👉LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *