Mẫu Hợp Đồng Quản Lý Bất Động Sản

CÔNG TY LUẬT TNHH          TƯ MINH

Số:….HĐ/QL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

——————-

……., ngày ……tháng ……năm…….

 

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

 

  • Căn cứ Bộ luật dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
  • Căn cứ Luật số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 về hoạt động kinh doanh Bất động sản;
  • Căn cứ luật đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ vào đơn yêu cầu sử dụng dịch vụ đấu giá BĐS của Ông/Bà:……………………………..

Ngày……tháng…….năm………….

BÊN THUÊ (BÊN A)

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày/tháng/năm sinh:………………………………………………………………………………………………….

Số CMND:………………………………………… Cấp ngày:…………………………. Tại:………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………

ĐƠN VỊ NHẬN DỊCH VỤ (BÊN B)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

VPGD:……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………… FAX:…………………………………………………………….

Email:………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện:…………………………………………………………Chức vụ:……………………………………………

 

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên B bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây thực hiện dịch vụ quản lý cho bên B Bất động sản có đặc điểm như sau:

–    Vị trí :

–    Diện tích : ……….m2 đất ……………..m2 xây dựng ………….tầng

(Mặt tiền: ………m, chiều dài:……m, sân vườn:……m2)

–    Đặc điểm đường giao thông:…………………………………………………………………..

–    Hướng nhà:

–    Loại nhà/đất:

–    Nội thất:

Số phòng ngủ:                                   Phòng khách:                          Phòng ăn:

Số phòng WC:                                   Gara ô tô:                                Phòng bếp

–    Kết cấu:

–    Vật liệu hoàn thiện:

–    Tiện nghi:

Điện:                                                  Nước:                                      Điều hòa:

Điện thoại:                                          Internet:                                   Khác:

–    Tình trạng pháp lý:………………………………………………………..

–    Hiện trạng : Đang ở □     Cho thuê □      Khác:……………………………………………………….

 

Điều 2. Giá dịch vụ quản lý:

Bất động sản được quản lý với giá là:……………………………………………………………………………..

 

Điều 3. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền

– Thời hạn thanh toán:

– Phương thức thanh toán:

– Địa điểm thanh toán:

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ các bên

Quyền và nghĩa vụ của Bên A

–          Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện dịch vụ quản lý Bất động sản nói trên.

–          Chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết trong phạm vi ủy quyền

–          Trả chi phí quản lý tài sản và các khoản phí dịch vụ khác(nếu có).

–          Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

–          Bên A có quyền yêu cầu bên B thông báo kịp thời đầy đủ các thông tin về việc thực hiện các công việc đã ủy quyền.

–          Được bồi thường thiệt hại nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên B

–          Thực hiện công việc được ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc quản lý.

–          Bảo quản, giữ gìn tài sản và tài liệu được giao theo thỏa thuận để thực hiện ủy quyền.

–          Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

–          Yêu cầu bên A cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết nhằm thực hiện việc ủy quyền.

–          Được thanh toán chi phí quản lý và các khoản phí dịch vụ khác.

–          Được bồi thường thiệt hại nếu bên A vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 5. Thời hạn quản lý bất động sản

Tùy thuộc vào yêu cầu của bên A mà bên B sẽ thực hiện dịch vụ Quản lý Bất động sản nói trên trong thời gian là:….

Điều 6. Điều khoản chung

  • Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu hai bên không tự giải quyết được thì được quyền đưa đến cơ quan Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.
  • Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập bằng văn bản và do hai bên ký tên.
  • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày giao kết đến ngày hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.
  • Việc thanh lý hợp đồng này sẽ thực hiện bằng biên bản thanh lý do hai bên cùng ký.
  • Hai bên thỏa thuận cam kết thực hiện đúng những nội dung trên và tài sản được ủy quyền quản lý không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng.
  • Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau

 

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

   
 

 

tải mẫu tại đây: MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *