Luật Sư Tư Vấn Phá Sản Doanh Nghiệp

Tư vấn phá sản doanh nghiệp – Với mục tiêu xây dựng phương án tối ưu nhất cho doanh nghiệp, Công ty Luật Tư Minh không chỉ tư vấn thành lập doanh nghiệp và các vấn đề phát triển doanh nghiệp khác, chúng tôi còn tư vấn phá sản doanh nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh mới.

Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn phá sản doanh nghiệp như sau.

1. Thủ tục phá sản được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:

– Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

– Phục hồi hoạt động kinh doanh;

– Thanh lý tài sản, các khoản nợ;

– Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

2. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, căn cứ vào quy định cụ thể của Luật PS, Thẩm phán quyết định áp dụng một trong hai thủ tục quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hoặc quyết định chuyển từ áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sang áp dụng thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ hoặc tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *