Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

 

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT

Kính gửi:

– Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận … , công an tỉnh …

– Viện kiểm sát nhân dân ………………………………………………………….

– Tòa án nhân dân …………………………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………….…………………………………

Là ……(2)……của … (3) … (Sinh năm: … ; HKTT: … ) trong vụ án … 4) … Vụ án hiện đang được … (5) … thụ lý giải quyết.

Tôi viết đơn này xin kính trình bày với Quý cơ quan, Quý ông/bà một việc như sau:

Tôi biết rằng, người phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ………..(3)…………………….. trước khi đưa ra mức hình phạt. Cụ thể:

  1. Về nhân thân:

(6)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Về hoàn cảnh gia đình:

(7)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Về việc tự giác bồi thường, khắc phục hậu quả:

(8)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính thưa Quý cơ quan, Quý ông/bà! Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Dựa và các tình tiết ở trên, tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét giảm nhẹ cho … (3) … một phần hình phạt, để … (3) … sớm trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội.

Kính mong được Quý Cơ quan, Quý ông/bà xem xét, chấp thuận!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm: …………………………………………………………..

………, ngày … tháng … năm 20….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *