Đặt hàng rồi bom có bị vi phạm

1. Đặt hàng online cũng là một dạng giao dịch dân sự

Theo Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015: Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hình thức của giao dịch dân sự:

- Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo 
quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

- Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công 
chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Việc mua bán hàng online cũng là một giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự này là giao dịch thông qua phương tiện điện tử. Theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Khi người mua đặt hàng đồng nghĩa với việc họ đã giao kết với nhau một giao dịch dân sự.

Hành vi đặt hàng rồi bom hàng là việc người mua hàng không nhận hàng, không thanh toán tiền hàng. Khi đơn hàng được vận chuyển đến tay người nhận.

đặt hàng; Luật Tư Minh
đặt hàng

2. Bom hàng có bị xử phạt

Như phân tích trên việc đặt hàng online đã làm phát sinh quan hệ hợp đồng giữa các bên.

Căn cứ điều 398 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung hợp đồng như sau:

Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.

Vậy hành vi bom hàng được coi là hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 360 BLDS 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ như sau:

Trong trường hợp mà có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra. Thì bên có nghĩa vụ phải thực hiện bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có sự thỏa thuận giữa các bên hoặc là pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, Điều 419 BLDS 2015 quy định về thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng như sau:

- Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ được xác định theo quy định dưới đây, 
Điều 13 (quy định về cá nhân, pháp nhân được bồi thường thiệt hại) và Điều 360 (trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ).

- Người có quyền có thể yêu cầu việc bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình 
sẽ được hưởng từ hợp đồng mang đến. Và người có quyền còn có thể yêu cầu người có 
nghĩa vụ chi trả về chi phí phát sinh do đã không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà 
không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích từ hợp đồng mang đến. 

- Theo yêu cầu của người có quyền thì Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường 
thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần sẽ 
do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung của vụ việc.

Theo như quy định trên đây thì người đặt hàng buộc phải thực hiện việc nhận hàng và thanh toán như đã thỏa thuận trước đó, thông qua ứng dụng hoặc website… Và người mua hàng còn có thể chịu thêm chi phí bảo quản và vận chuyển (nếu có). Nếu bên đặt hàng chậm thực hiện việc nhận hàng, từ đó dẫn đến hàng hóa hư hỏng thì bên đặt hàng cũng phải chịu các chi phí phát sinh (nếu có).

Mặt khác pháp luật hiện nay cũng chưa có quy định cụ thể về chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi “bom” hàng, và việc đặt hàng chỉ là giao dịch dân sự nên cũng không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người bị bom hàng có thiệt hại thì thì có thể khởi kiện tại tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH:

✧ Đội ngũ LUẬT SƯ GIỎI 20 năm kinh nghiệm

✧ Có trách nhiệm, chuyên nghiêp với trình độ chuyên môn cao

✧ Hoạt động đa lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân.

✧ Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ.

✧ Kinh nghiệm thực chiến và xử lý thắng kiện nhiều VỤ ÁN LỚN: dân sự, hình sự….

✧ Trung thực, minh bạch, bảo mật, chuyên nghiệp, có trách nhiệm

✧ Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng

LUẬT TƯ MINH 

☎️ Hotline: 1900299208

📣 Website : www.luattuminh.vn 

  Face book :  LUẬT TƯ MINH   www.facebook.com/ctyluattuminh

 Tik tok  LUẬT TƯ MINH https://www.tiktok.com/@luat.tu.minh

 Youtube: LUẬT TƯ MINH  https://www.youtube.com/@luattuminh

📧 Email: tuminhlaw@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *