Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam mỗi năm lỗ hàng chục tỷ đồng?

Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam mỗi năm lỗ hàng chục tỷ đồng?

Trong 2 năm (2021 – 2022), hoạt động dịch vụ cung cấp nước sạch của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đều bị lỗ hàng chục tỷ đồng.

Ngày 7/11, theo tìm hiểu của phóng viên, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản thống nhất về việc áp dụng mức giá nước sạch theo lộ trình của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam (Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam thực hiện áp dụng mức giá nước sạch năm thứ 2 kể từ kỳ thu tiền tháng 10/2023 tại Quyết định số 2473 năm 2022 về việc phê duyệt đơn giá nước sạch do Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Tài chính.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam, có trách nhiệm rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo để báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 44 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.

Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam mỗi năm lỗ hàng chục tỷ đồng - Luật Tư Minh
Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam mỗi năm lỗ hàng chục tỷ đồng?

Trước đó, ngày 21/9, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam đã có báo cáo gửi Sở Tài chính về nội dung chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch trước khi áp dụng mức giá thu tiền năm thứ 2 theo lộ trình của UBND tỉnh đã quyết định.

Đáng chú ý theo nội dung báo cáo Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam thì kết quả hoạt động của công ty đều cho kết quả kinh doanh bị lỗ 2 năm liên tiếp, từ năm 2021 đến 2022.

Theo Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam, doanh thu của công ty trong năm 2021 đạt 154,366 tỷ đồng, trong khi chi phí bỏ ra đến 175,432 tỷ đồng.

Còn năm 2022, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam đạt doanh thu 179,190 tỷ đồng, trong khi chi phí bỏ ra đến 201,277 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam trong năm 2021 đã bị lỗ hơn 21 tỷ đồng; còn trong năm 2022 đã bị lỗ hơn 22,4 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ thủ đô

***************

LUẬT TƯ MINH

Địa chỉ: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B, Tp Thủ Đức

Hotline: 1900 299 208

Website: www.luattuminh.vn

LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH

#luatsu #luattuminh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *