Bộ Xây dựng kiến nghị ‘không hợp thức hóa sai phạm’ quy hoạch TP Nha Trang

Bộ Xây dựng kiến nghị ‘không hợp thức hóa sai phạm’ quy hoạch TP Nha Trang

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng kết quả thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang, kiến nghị giao tỉnh Khánh Hòa xử lý sai phạm của 42 dự án, không hợp thức hóa các sai phạm.

Theo báo cáo thẩm định của Bộ Xây dựng gởi Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 đã được lập, bổ sung hoàn thiện; hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phù hợp các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Điều chỉnh mở rộng xây dựng đô thị hướng ra biển Nha Trang và trên các đảo   

Tối 2-1-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 còn chờ được Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt thì tỉnh mới công bố và triển khai thực hiện. Các dự án liên quan sẽ được xem xét, xử lý theo quy hoạch được phê duyệt cùng kiến nghị của Bộ Xây dựng tại báo cáo thẩm định đã nêu.

Đồ án trên đã được UBND tỉnh Khánh Hòa trình Bộ Xây dựng thẩm định từ tháng 12-2022. Sau đó, tỉnh có 2 lần gởi tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tháng 3 và 10-2023) và tiếp tục có báo cáo, giải trình, bổ sung hoàn thiện đồ án như đã nêu.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 gồm 14 phân khu. Trong đó có đề xuất áp dụng các chỉ tiêu quy hoạch đặc thù với số khu vực.

Cụ thể, đối với khu vực xây dựng nén tại các phân khu (trung tâm ven biển và phía nam sông Cái, khu vực sân bay Nha Trang cũ và vùng phụ cận) chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng bình quân tối đa khoảng 55m2/người.

Còn các khu vực dự kiến phát triển đô thị sinh thái, mật độ thấp tại các phân khu (các khu đô thị phía bắc sông Cái, phía tây Nha Trang; các khu vực Phước Đồng - Hòn Rớ, Đồng Bò - Trảng É, các xã Vĩnh Phương, Vĩnh Lương) chỉ tiêu đất dân dụng bình quân tối đa 100m2/người. Các khu vực phát triển đô thị mới còn lại đảm bảo chỉ tiêu đất đơn vị ở từ 15 - 28m2/người.


Trong các nội dung điều chỉnh so với quy hoạch chung TP Nha Trang đã được phê duyệt năm 2012, đồ án mới có điều chỉnh về quy mô dân số, quy mô đất đai và phát triển mở rộng không gian xây dựng đô thị về phía bắc, tây bắc, phía tây, phía nam và phía đông hướng ra biển ở khu vực Vĩnh Lương, Phước Đồng và trên các đảo.
Bộ Xây dựng kiến nghị ‘không hợp thức hóa sai phạm’ quy hoạch TP Nha Trang
Bộ Xây dựng kiến nghị ‘không hợp thức hóa sai phạm’ quy hoạch TP Nha Trang

Kiến nghị giao tỉnh giải quyết khiếu nại, xử lý sai phạm tại 42 dự án

Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040, Bộ Xây dựng kiến nghị giao UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm về nhiều vấn đề.

Trong đó có “đảm bảo quy hoạch sử dụng đất không nằm trong các khu vực thuộc danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, phù hợp quy hoạch 3 loại rừng được phê duyệt theo quy định pháp luật”.

Đồng thời, tỉnh phải chịu trách nhiệm giải quyết đơn thư góp ý, khiếu nại và xử lý các nội dung sai phạm của 42 dự án được rà soát (nếu có) theo các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đấu thầu, đầu tư, đất đai, nhà ở, môi trường, lâm nghiệp, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các pháp luật khác có liên quan (theo kết luận thanh tra, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền và "không được hợp thức hóa các sai phạm".

Đối với các dự án thuộc diện thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử án của các cơ quan trung ương và các cơ quan có thẩm quyền khác liên quan (bao gồm các dự án thuộc diện phải rà soát, kiểm tra, điều tra và xử án) "chỉ được phép tiếp tục thực hiện sau khi có kết luận, quyết định xử lý sau cùng của cơ quan có thẩm quyền liên quan, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định".

Bộ Xây dựng còn kiến nghị, khi nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư tại các khu vực bãi bồi, lấn biển phải tuân thủ các quy định về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Đồng thời, "phải đánh giá các tác động kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, sạt lở; bảo đảm an ninh, quốc phòng".

Đối với các dự án đã được phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải đánh giá, rà soát đảm bảo phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 được phê duyệt. Trong trường hợp không đảm bảo phù hợp cần xem xét dừng quy hoạch hoặc thu hồi chủ trương đối với các dự án đó.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *