• Cuối tháng 10, một bệnh nhân nữ sử dụng BHYT để khám sức khỏe tại một cơ sở y tế.
  • Khi đưa thông tin lên hệ thống, nhân viên tại đây phát hiện trường hợp này vừa sử dụng BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
  • Nghi ngờ có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm, nhân viên trên đã thông báo Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra.