Công an đột kích, thu giữ hơn 3 tấn mì chính giả ở Tuyên Quang

Công an đột kích, thu giữ hơn 3 tấn mì chính giả ở Tuyên Quang