Xóa bỏ xin – cho chuyển tuyến bảo hiểm y tế

Xóa bỏ xin – cho chuyển tuyến bảo hiểm y tế

Từ 1.4.2024, bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước thực hiện nhận và gửi dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế, đảm bảo minh bạch và xóa bỏ xin - cho khi chuyển tuyến, như từng xảy ra với người bệnh bảo hiểm y tế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *