Uỷ Quyền Cho Người Khác Ký Tên Thay Trong Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Khoản 14, Điều 3, Luật Đầu tư 2020.

Hiện nay, rất nhiều hợp đồng của các doanh nghiệp bị vô hiệu khi chủ thể ký không có tư cách pháp lý. Đặc biệt, với những hợp đồng quan trọng như hợp đồng hợp tác, hợp đồng kinh tế, việc xác định tư cách pháp lý của các chủ thể để ủy quyền ký hợp đồng hợp tác cần được quan tâm. Nếu người không được uỷ quyền hợp pháp, không đủ điều kiện ký kết hợp đồng, sẽ dẫn đến hợp đồng bị vô hiệu và gây ra thiệt hại nặng nề cho các bên.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 138, Bộ luật dân sự 2015 thì:

“Đại diện theo ủy quyền

  1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
  2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
  3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.”

– Ủy quyền là việc tổ chức, cá nhân thỏa thuận đồng ý cho phép tổ chức, cá nhân khác có quyền đại diện cho mình để đưa ra quyết định thực hiện giao dịch hợp pháp.

– Ủy quyền được xác lập dựa trên ý chí của hai bên, là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

– Theo đó, người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ được thể hiện trong điều lệ của công ty (một công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo luật pháp) nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Những ai có quyền ký kết hợp đồng hợp tác trong doanh nghiệp?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về đại diện cụ thể như sau:

“ Đại diện

  1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”

Theo đó, đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Người đại diện là người nhân danh người được đại diện xác lập quan hệ với người thứ ba, vì lợi ích của người được đại diện.

Người được đại diện là người tiếp nhận các hậu quả pháp lý từ quan hệ do người đại diện xác lập, thực hiện đúng thẩm quyền đại diện.

Theo Điều 136, 137, 138 Bộ Luật Dân sự 2015, có hai hình thức là: đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền.

Đại diện theo pháp luật

Theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đại diện theo pháp luật cụ thể như sau:

“Đại diện theo pháp luật của pháp nhân

a) Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

b) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;

c) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;

d) Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

e) Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.”

Tại khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định rằng:

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Dựa vào những quy định trên thì người đại diện theo pháp luật đương nhiên là người có quyền ký kết các hợp đồng của doanh nghiệp, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 

VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH

VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH:

✧ Đội ngũ LUẬT SƯ GIỎI 20 năm kinh nghiệm

✧ Có trách nhiệm, chuyên nghiêp với trình độ chuyên môn cao

✧ Hoạt động đa lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân.

✧ Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ.

✧ Kinh nghiệm thực chiến và xử lý thắng kiện nhiều VỤ ÁN LỚN: dân sự, hình sự….

✧ Trung thực, minh bạch, bảo mật, chuyên nghiệp, có trách nhiệm

✧ Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng

LUẬT TƯ MINH 

☎️ Hotline: 1900299208

📣 Website : www.luattuminh.vn 

  Face book :  LUẬT TƯ MINH   www.facebook.com/ctyluattuminh

 Tik tok  LUẬT TƯ MINH https://www.tiktok.com/@luat.tu.minh

 Youtube: LUẬT TƯ MINH  https://www.youtube.com/@luattuminh

📧 Email: tuminhlaw@gmail.com

👉LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *