Tội Cố Ý Gây Thương Tích Cho Người Khác Theo Quy Định Tại Điều 104 BLHS

Xin chào luật sư. Tôi mong luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp như sau. Tôi có cậu bên vợ , vào ngày 22 tháng 5 năm 2015 trong khi đi làm ăn do xích mích bị ông hàng xóm đánh , hôm sau tức ngày 23/5/2015 trên đường vào bản bán hàng tiếp tục bị ông này chặn đường gây gổ, cậu tôi đã nhặt được khúc gỗ bên đường và đánh ông này nứt xương tay ( theo bệnh án thì nứt 1/3 một xương tay trái) ông ta đã kiện cậu tôi vậy cho tôi hỏi nếu đi giám định thì ông hàng xóm có thể bị ảnh hưởng khoảng bao nhiêu %
Trả lời:

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Tư Minh! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của anh như sau:

Theo như anh đã tình bày, nạn nhân trong trường hợp này đã gửi đơn tố giác tới cơ quan công an. Như vậy tỷ lệ thương tích chính xác sẽ theo kết luận của hội đồng giám định pháp y, còn theo kết luận trong bệnh án mà anh cung cấp (nứt 1/3 một xương tay trái) thì chúng tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực này để cung cấp cho anh.

Tuy nhiên, anh có thể dựa vào nội dung điều luật, cộng với kết luận giám định pháp y để đánh giá trách nhiệm hình sự của cậu anh.

Điều 104 quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân”.

Tiếp theo, như anh đã trình bày: “cậu tôi đã nhặt được khúc gỗ bên đường”.

Theo quy định tại tiểu mục 3.1 mục 3 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP

“ 3. Về một số tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 104 của BLHS

3.1. Tình tiết “dùng hung khí nguy hiểm” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 của BLHS

“Dùng hung khí nguy hiểm” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 của BLHS là trường hợp dùng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm theo hướng dẫn tại các tiểu mục 2.1 và 2.2 mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao để cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”.

Theo tiểu mục 2.1 và 2.2 mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

“ 2.1. “Vũ khí” là một trong các loại vũ khí được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ).

2.2. “Phương tiện nguy hiểm” là công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm phục vụ cho cuộc sống của con người (trong sản xuất, trong sinh hoạt) hoặc vật mà người phạm tội chế tạo ra nhằm làm phương tiện thực hiện tội phạm hoặc vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được và nếu sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tấn công người khác thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khoẻ của người bị tấn công.

a. Về công cụ, dụng cụ

Ví dụ: búa đinh, dao phay, các loại dao sắc, nhọn…

b. Về vật mà người phạm tội chế tạo ra

Ví dụ: thanh sắt mài nhọn, côn gỗ…

c. Về vật có sẵn trong tự nhiên

Ví dụ: gạch, đá, đoạn gậy cứng, chắc, thanh sắt…”.

Cậu của anh có nhặt một chiếc gậy bên đường, vì vậy, phương tiện thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội là vật có sẵn trong tự nhiên. Nếu chiếc gậy trên cứng, chắc, có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe của người bị tấn công thì sẽ xác định là “ hung khí nguy hiểm”; còn nếu chỉ là cành cây nhỏ, không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người bị tán công thì không phải là hung khí nguy hiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *