Cử tri TP.HCM lo thổi nồng độ cồn mất vệ sinh, dễ lây bệnh truyền nhiễm

Cử tri TP.HCM lo thổi nồng độ cồn mất vệ sinh, dễ lây bệnh truyền