Thao túng chứng khoán, 2 người bị phạt 3 tỉ đồng

Thao túng chứng khoán, 2 người bị phạt 3 tỉ đồng  Ông Lưu Thái Hải