Sửa Luật Đất đai: Chủ đất hưởng lợi nhiều hơn

Sửa Luật Đất đai: Chủ đất hưởng lợi nhiều hơn

Dự thảo luật đã bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, sửa đổi nguyên tắc, phương pháp định giá đất.

Giải quyết vấn đề an sinh cho người có đất bị thu hồi, minh bạch trong quản lý, bỏ khung giá đất, đồng thời khơi dậy nguồn lực tài nguyên đất đai… là những nội dung lớn của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, dự kiến khai mạc vào ngày 15-1.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về nội dung dự thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết dự thảo sửa Luật đất đai đã được rà soát kỹ lưỡng, chi tiết đến từng điều khoản.

Sửa Luật Đất đai: Định giá đất theo thị trường

* Một trong những nội dung đột phá của dự thảo là bỏ khung giá đất, xây dựng cơ chế xác định giá theo nguyên tắc thị trường, điều này được quy định ra sao?

– Nhằm hoàn thiện cơ chế xác định giá đất trong giai đoạn tới, nghị quyết 18 của trung ương đặt ra giải pháp bỏ khung giá đất, có cơ chế và phương pháp xác định giá theo nguyên tắc thị trường và chỉ rõ những yếu điểm của chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai hiện nay.

Chính sách hiện nay chưa khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Các phương pháp định giá, đấu giá đất vẫn còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Giá đất được xác định thường thấp hơn so với giá đất trên thị trường.

Đồng thời, chính sách cũng chưa xử lý triệt để tình trạng chênh lệch giá đất giáp ranh giữa các địa phương, đặc biệt là chưa có chế tài xử lý hành vi sai phạm trong xác định giá đất, đấu giá đất.

Do đó, nghị quyết 18 đặt ra giải pháp là bỏ khung giá đất nhưng tiếp tục sử dụng cơ chế bảng giá đất. Dự thảo luật đã thể chế hóa chủ trương bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

Đồng thời, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất.

Trong đó, trung ương xây dựng tiêu chí, quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong xây dựng bảng giá đất. HĐND cấp tỉnh quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất.

* Vậy phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng có đảm bảo công bằng, sát thị trường?

– Vấn đề xác định giá đất, giá trị của đất là một trong những nội dung quan trọng. Dự thảo luật đã bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, sửa đổi nguyên tắc, phương pháp định giá đất.

Đổi mới quy định về bảng giá đất, xây dựng định kỳ hằng năm được công bố công khai, áp dụng từ ngày 1-1 hằng năm phù hợp với cơ chế thị trường.

Sửa Luật Đất đai: Chủ đất hưởng lợi nhiều hơn - Luật Tư Minh
Sửa Luật Đất đai: Chủ đất hưởng lợi nhiều hơn

Áp dụng để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng và công nhận quyền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí…

Theo đó, phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể đối với một số trường hợp. Có quy định cho phép đối với khu vực đã có bảng giá đất tới từng thửa đất theo vùng giá trị đất.

Giá thửa đất chuẩn thì việc định giá đất cụ thể được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm định giá. Dự thảo luật cũng phân định rõ các trường hợp áp dụng bảng giá đất và giá đất cụ thể đảm bảo tính đồng bộ trong áp dụng thực tế.

Các phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng đã được rà soát, đảm bảo tính pháp lý, hiệu lực trong triển khai thi hành pháp luật, hạn chế tình trạng sai phạm. Mặt khác, dự thảo luật cũng làm rõ nguồn thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất đảm bảo chất lượng công tác định giá.

Những trường hợp Nhà nước thu hồi đất

* Theo dự thảo luật, Nhà nước sẽ thu hồi đất trong những trường hợp nào, thưa ông?

– Trên cơ sở tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, đã có những chỉnh lý nhằm làm rõ trường hợp Nhà nước thực hiện thu hồi đất. Đặc biệt là đối với các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Quy định thu hồi đất được thiết kế thành 32 khoản cụ thể hóa các công trình theo từng lĩnh vực được ưu đãi, khuyến khích phát triển tương ứng với các pháp luật chuyên ngành. Bao gồm thu hồi đất xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn, năng lượng, chiếu sáng công cộng, khu phi thuế quan trong khu kinh tế…

* Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ đã được quy định thế nào?

– Cơ quan soạn thảo đã hết sức lưu tâm đến các quy định đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng tại nghị quyết 18 là “điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch”, “thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất”.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là công cụ để Nhà nước quản lý đất đai theo hướng công khai, minh bạch, đem lợi ích tốt nhất cho xã hội trong đó có việc tăng thu ngân sách và lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất để thực hiện dự án.

Dự thảo quy định sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ thông qua ba hình thức: đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Trong đó, việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với quỹ đất đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đất do Nhà nước quản lý, sử dụng. Điều này giúp việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện minh bạch, tăng thu cho ngân sách phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất giúp tìm kiếm nhà đầu tư đảm bảo năng lực để thực hiện những dự án mang tính điểm nhấn, lan tỏa. Tạo động lực, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã được chính quyền và đảng bộ địa phương xác định vì lợi ích phát triển chung.

Và chỉ thực hiện thu hồi đất đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng, do HĐND cấp tỉnh quyết định việc thu hồi đất.

Sửa Luật Đất đai: Chủ đất hưởng lợi nhiều hơn - Luật Tư Minh
Sửa Luật Đất đai: Chủ đất hưởng lợi nhiều hơn

Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

* Theo ông, quy định về mở rộng hạn mức đối với người thuê đất nông nghiệp sẽ thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế?

– Dự thảo đã quy định mở rộng hạn mức, đối tượng được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, thuê đất nông nghiệp. Theo đó, mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn.

Mở rộng hạn mức sẽ giúp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại nông nghiệp quy mô lớn áp dụng công nghệ cao. Có diện tích đất lớn để triển khai các dự án nghiên cứu, phát triển, tự động hóa. Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ đầu tư công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Việc có thêm diện tích đất sẽ thúc đẩy áp dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống tự động, cảm biến thông minh, trí tuệ nhân tạo trong quản lý nông trại.

Điều này giúp nâng cao quy trình sản xuất, giảm chi phí, tăng cường sản xuất nông nghiệp bền vững. Tạo cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực nông nghiệp, từ quản lý đất đai, dữ liệu đến việc phát triển, bảo dưỡng các hệ thống công nghệ nông nghiệp.

Ngoài ra, có diện tích đất đủ lớn để sản xuất nông nghiệp sẽ nâng cao chất lượng nông sản thông qua công nghệ cao sẽ làm tăng giá trị xuất khẩu. Điều này đóng góp vào việc cải thiện tình hình thương mại, tăng thu nhập cho người dân “bám đất”.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ

*************

LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH

⚖️Công Ty Luật TNHH Tư Minh  

👉Địa chỉ: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B, Tp Thủ Đức

☎ Hotline: 1900 299 208 

Website: www.luattuminh.vn

*****************************

LUẬT SƯ VŨ XUÂN HOẰNG – LUẬT TƯ MINH 

– Đội ngũ Luật sư giỏi, 20 năm kinh nghiệm. 

– Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ. 

– Trung thực, minh bạch, bảo mật, có trách nhiệm 

– Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng 

LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *