QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Đấu giá bất động sản là quá trình bán đấu giá tài sản bất động sản, như nhà đất, căn hộ, đất đai, hoặc tòa nhà. Quá trình này thường được tổ chức bởi các cơ quan chính phủ, công ty đấu giá hoặc các tổ chức có thẩm quyền. Đấu giá bất động sản thường được sử dụng để xác định giá trị thực của tài sản và tạo ra cơ hội công bằng cho các bên tham gia.

Hãy cùng Luật Tư Minh tìm hiểu về Đấu giá bất động sản nhé:

ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN LÀ GÌ?

I. ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN là gì?

 • Trong quá trình này người mua sẽ cạnh tranh với nhau bằng cách đặt giá cao nhất để giành quyền sở hữu bất động sản đó. 
 • Đấu giá bất động sản thường được tổ chức bởi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Doanh nghiệp đấu giá tài sản, quy trình được quy định tại Luật đấu giá 2016
 • Đây là một phương thức hiệu quả để xác minh giá trị thực của bất động sản và tao ra cơ hội công bằng cho tất cả người tham gia
 • Đấu giá bất động sản hiện nay còn nhiều bất cập như quy định chưa được cụ thể hóa về trường hợp như đặt cọc, yếu tố tài chính của chủ đầu tư, việc cấm và hạn chế các đối tượng tham gia đấu giá, bỏ cọc… ( Điều 38 luật đấu giá)

Điều này đã dẫn đến một lỗ hổng trong quy định về đấu giá cũng như trong việc thực thi chế định về đấu giá bất động sản gây rủi ro cho lợi ích của nhà nước cũng như các chủ thể liên quan.

II. KHUNG PHÁP LÝ LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG

Hiện nay khung pháp lý về pháp luật đất đai cũng như Luật đấu giá tài sản công, Luật đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan đã dần được hoàn thiện lấp được những khoảng trống pháp lý. 

 • Việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đúng theo quy định của pháp luật, phòng ngừa thất thoát tài sản nhà nước. (Trich Luật Đất đai 2013)

Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017, Luật Đầu tư 2020, Đấu giá tài sản 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP.

 • Thủ tục bán đấu giá bất động sản là quá trình tổ chức một phiên đấu giá công khai để bán các bất động sản hiện có.
 • Quá trình này được tổ chức bởi một cơ quan quản lý bất động sản như công ty bất động sản hoặc ngân hàng…
 • Các bất động sản có thể áp dụng như: đất đai, nhà ở, căn hộ, chung cư, khu đô thị….
 • Bất động sản trên được tạo ra công khai minh bạch và công bằng trong quá trình mua bán đấu giá bất động sản

Quy trình đấu giá bất động sản

III. QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những thủ tục hành chính Nhà nước do đó cách thực hiện phải được làm theo các bước cụ thể và đòi hỏi phải tuân thủ cao.Cụ thể, theo TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập phương án đấu giá đất và chuẩn bị hồ sơ đấu giá

 • Đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất là đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất tiến hành lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND cùng cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.
 • Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất gửi hồ sơ thửa đất đấu giá đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định.
 • Sau đó được trình lên UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 7 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 8 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 2: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt theo Khoản 1 Điều 8 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 3: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

 • Lựa chọn và ký hợp đồng thuê: Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện theo Điều 10 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.
 • Đơn vị thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện buổi bán đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Giám sát bằng cách cử người đại diện giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá theo Điều 11 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 4: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

 • Phê duyệt kết quả đấu giá:  Các công việc được quy định tại Điều 12 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP, cụ thể như sau:
 • Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Thời gian công nhận kết quả: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu, đơn vị tổ chức việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên môi trường.
 • Cơ quan sẽ trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 5: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá

 • Các công việc được quy định tại Điều 13 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP như sau:
 • Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.
 • Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền lên cơ quan tài nguyên và môi trường.
 • Mục đích để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 14 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đấu giá bất động sản, quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Đơn vị quản lý bất động sản Luật Tư Minh để được hỗ trợ nhanh nhất.

VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH:

 • ✧ Đội ngũ LUẬT SƯ GIỎI 20 năm kinh nghiệm
 • ✧ Có trách nhiệm, chuyên nghiêp với trình độ chuyên môn cao
 • ✧ Hoạt động đa lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân.
 • ✧ Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ.
 • ✧ Kinh nghiệm thực chiến và xử lý thắng kiện nhiều VỤ ÁN LỚN: dân sự, hình sự….
 • ✧ Trung thực, minh bạch, bảo mật, chuyên nghiệp, có trách nhiệm
 • ✧ Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng

CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ MINH 

👉LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *