Quy Hoạch Đô Thị Là Gì

Quy hoạch là quá trình lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động để phát triển, sắp xếp và quản lý một khu vực, một nguồn tài nguyên hoặc một hệ thống cụ thể.

Mục tiêu của quy hoạch là tạo ra một kế hoạch chi tiết và hệ thống để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả cho khu vực cụ thể. Chúng ta cùng Luật Tư Minh tham khảo quy hoạch đô nhé:

Quy hoạch đô thị là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch 2017 giải thích quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định.

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị 2009 sửa đổi 2018: 

Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị”

Có bao nhiêu loại quy hoạch đô thị

Theo khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi 2018), quy hoạch đô thị gồm các loại sau:

 • – Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới.
 • Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới;
 • – Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý quy hoạch đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng.

Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị

Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi 2018) quy định về yêu cầu đối với quy hoạch đô thị như sau:

 • – Cụ thể hóa quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.
 • – Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.
 • – Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị

 • – Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
 • – Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.
 • – Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.
 • – Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

Những hành vi nào bị cấm trong quy hoạch đô thị

Căn cứ theo Điều 16 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi 2018) các hành vi bị cấm theo bao gồm:

 • – Không thực hiện trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị.
 • – Chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị không đủ điều kiện năng lực.
 • – Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị không đúng quy định của Luật Quy hoạch đô thị.
 • – Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động quy hoạch đô thị.
 • – Từ chối cung cấp thông tin, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; cung cấp sai thông tin về quy hoạch đô thị.
 • – Cố ý vi phạm quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.
 • – Phá hoại không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
 • – Cắm mốc giới sai lệch; phá hoại, làm sai lệch mốc giới quy hoạch đô thị.
 • – Cản trở, gây khó khăn cho việc lập và thực hiện quy hoạch đô thị.

VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH

VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH:

 • ✧ Đội ngũ LUẬT SƯ GIỎI 20 năm kinh nghiệm
 • ✧ Có trách nhiệm, chuyên nghiêp với trình độ chuyên môn cao
 • ✧ Hoạt động đa lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân.
 • ✧ Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ.
 • ✧ Kinh nghiệm thực chiến và xử lý thắng kiện nhiều VỤ ÁN LỚN: dân sự, hình sự….
 • ✧ Trung thực, minh bạch, bảo mật, chuyên nghiệp, có trách nhiệm
 • ✧ Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng

CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ MINH 

👉LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *