Mẫu Đơn Tố Cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

ĐƠN TỐ CÁO
(Về việc: …………………)

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN/HUYỆN…….

Tôi tên: ………………… sinh năm …………………;

Căn cước công dân số:……………. Cấp ngày……….……, tại ………………………

Thường trú: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

Nay, tôi làm đơn này tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông/bà…………………. sinh năm …………………..;

Căn cước công dân số số ………………….cấp ngày ……….… tại ………………….;

Thường trú: …………………………………………………………………………….;

Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

Sự việc cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ông/bà…………………….. đã có hành vi …………………………….… theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nay, tôi làm đơn này yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận/Huyện ………… điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của và xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

…………….., ngày … tháng … năm 2023

Kính đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *