Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Bộ Công thương

Xem xét kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Bộ Công thương

Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận các vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương hai nhiệm kỳ từ 2016 - 2026 đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, đến mức phải kỷ luật.

Gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục 

Từ ngày 18 – 20.12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã họp kỳ thứ 34, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, UBKT T.Ư nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công thương và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; trong thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh; trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu; quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá; trong lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

UBKT T.Ư xác định, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các cục, vụ liên quan và cá nhân các ông: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng; Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN), nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.
Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Bộ Công thương
Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Bộ Công thương

Trách nhiệm cũng thuộc về các ông: Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điện lực – Năng lượng tái tạo; Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu; Phương Hoàng Kim, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng – Phát triển bền vững; Đặng Huy Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực VN (EVN), nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; Lý Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương.

Liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trên còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các ông: Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN; Trần Đình Nhân, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; Nguyễn Danh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVN, Giám đốc Công ty mua bán điện.

Theo UBKT T.Ư, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT T.Ư yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương và cấp ủy, tổ chức Đảng ở một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về UBKT T.Ư. UBKT T.Ư khẳng định, sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên tại các địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo.

Nhiều vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập 

Tại kỳ họp, xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, UBKT T.Ư nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên trong Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; kê khai tài sản, thu nhập.

Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói VN còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện, quản lý đầu tư các dự án; kê khai tài sản, thu nhập.
UBKT T.Ư yêu cầu các tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng có liên quan về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tham mưu, thực hiện chức năng quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, báo cáo kết quả về UBKT T.Ư.
Ngoài ra, xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các thành viên Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBKT T.Ư nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và kê khai tài sản, thu nhập.
UBKT T.Ư yêu cầu các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát. 

Trong đó, trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, báo cáo kết quả về UBKT T.Ư.

Nguồn: Báo thanh niên

*************

LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH

⚖️Công Ty Luật TNHH Tư Minh  

👉Địa chỉ: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B, Tp Thủ Đức

☎ Hotline: 1900 299 208 

Website: www.luattuminh.vn

*****************************

LUẬT SƯ VŨ XUÂN HOẰNG – LUẬT TƯ MINH 

– Đội ngũ Luật sư giỏi, 20 năm kinh nghiệm. 

– Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ. 

– Trung thực, minh bạch, bảo mật, có trách nhiệm 

– Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng 

LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINHTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *