Khai Báo Tạm Trú online, Thủ Tục Khai Báo Người Nước Ngoài

Chào văn phòng luật sư, nhờ luật sư cho tôi hỏi tư vấn về thủ tục khai báo tạm trú online và đăng ký tạm trú cho người nước ngoài như thế nào như sau: Công ty tôi người lao động là người nước ngoài và đang làm thủ tục mua nhà chung cư để cư trú phục vụ công việc, tôi muốn tìm hiểu thủ tục trên để thực hiện cho những nhân viên này. Việc đăng ký khai báo tạm trú online có được không mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Tư Minh. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với trường hợp của bạn về thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài thực hiện theo quy định tại Thông tư 53/2016/TT-BCA về cách thức thực hiện khai báo tiếp nhận thông tin tạm trú của nước ngoài thì hiện nay có hai cách để thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú, cụ thể:

1. KHAI BÁO TẠM TRÚ QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (KHAI BÁO TẠM TRÚ ONLINE)
Căn cứ tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 53/2016/TT-BCA quy định:

“Điều 4. Truy cập Trang thông tin điện tử để nhận tài khoản khai báo

1. Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây viết tắt là Trang thông tin điện tử), cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo. Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử.

2. Người khai báo tạm trú có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản khai báo và toàn bộ thông tin do tài khoản khai báo tạo ra. Khi phát hiện tài khoản khai báo bị đánh cắp, lợi dụng thông tin, không sử dụng được phải thông báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tài khoản khai báo tự hủy giá trị sử dụng khi không có thông tin khai báo mới trong thời hạn 12 tháng hoặc khi bị phát hiện khai báo khống, thông tin về người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trú không chính xác”.

“Điều 5. Khai báo thông tin tạm trú

1. Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

2. Thông tin khai báo tạm trú gồm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài. Có thể nhập theo từng trường hợp vào các ô nhập dữ liệu hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo tập tin mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

3. Người khai báo tạm trú kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin”.

Theo đó, người đứng tên trên hợp đồng mua nhà với người nước ngoài cần thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐĂNG KÝ
– Là trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc nơi đặt cơ sở lưu trú và cung cấp các thông tin cá nhân của họ để nhận tài khoản khai báo.

BƯỚC 2: KHAI BÁO THÔNG TIN TẠM TRÚ.
– Người đứng tên trên hợp đồng mua bán đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Nội dung khai báo bao gồm các thông tin về họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài và đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

– Trong trường hợp này Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin khai báo, thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

2. KHAI BÁO TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ
Trường hợp khai báo bằng phiếu khai báo Trực Ban công an xã sẽ tiến hành tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú. Về thủ tục khai báo sẽ căn cứ tại Điều 7 Thông tư 53/2016/TT-BTC quy định:

“Điều 7. Khai và chuyển Phiếu khai báo tạm trú

1. Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.

2. Người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

3. Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này”.

Cụ thể:

BƯỚC 1: NGƯỜI KHAI BÁO LIÊN HỆ TRỰC BAN CÔNG AN CẤP XÃ ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP MẪU PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ
– Áp dụng theo mẫu NA17.

BƯỚC 2: NGƯỜI KHAI BÁO TẠM TRÚ GHI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀO PHIẾU KHAI BÁO
– Sau khi điền đầy đủ thông tin trong phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ hoặc 24h (đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa). Trong trường hợp không thể chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú trong thời hạn trên thì người khao báo có thể gửi phiếu khai báo tạm trú trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trong thời hạn 12h hoặc 24 giờ (đối với vùng sâu, vùng xa) kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Như vậy, người bán nhà có thể lựa chọn một trong hai cách trên để tiến hành khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *