Hợp Đồng Bảo Trì Máy Tính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ MÁY TÍNH

Số:……/………

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ vào khả năng, nhu cầu và sự thoả thuận của hai bên,

Hôm nay, ngày…tháng…năm….tại …………………, chúng tôi gồm:

Bên A (Bên có nhu cầu bảo trì):

Tên công ty:……………………………………………………………………………

Ðịa chỉ: ……………………………………………………………………………

Ðiện thoại: ……………………………………………………………………………

MST:              ……………………………………………………………………………

Ðại diện: ……………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Bên B (Nhà cung cấp dịch vụ bảo trì):

Tên công ty:……………………………………………………………………………

Ðịa chỉ: ……………………………………………………………………………

Ðiện thoại: ……………………………………………………………………………

MST:              ……………………………………………………………………………

Ðại diện: ……………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: Nội dung công việc

Bên B nhận cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật toàn bộ hệ thống máy tính tại văn phòng bên A bao gồm công việc bảo trì định kỳ hàng tháng và các dịch vụ hỗ trợ chuyên môn khác, chi tiết như sau:

Công việc bảo trì định kỳ hàng tháng bao gồm:

Về Máy tính và mạng:

v     Kiểm tra hệ điều hành và các ứng dụng, phát hiện và diệt virus;

v     Hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10

v    Hỗ trợ ứng dụng Microsoft Outlook, Outlook Express, Microsoft Office hỗ trợ nếu lỗi xảy ra (không hỗ trợ định dạng Word, công thức tính toán trong bảng tính Excel)

v    Kiểm tra tình trạng kết nối mạng ADSL, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet khi cần thiết (dưới sự ủy quyền của Bên A);

v     Thông báo kết quả kiểm tra và các hư hỏng tiềm ẩn (nếu có);

Về Máy in:

v     Kiểm tra kết nối hệ thống mạng nếu máy in có kết nối mạng

v    Kiểm tra các hỏng hóc khác của máy in nếu có;

Dịch vụ hỗ trợ chuyên môn:

v    Bên B cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn đối với bất kỳ sự cố nào khi nhận được yêu cầu của Bên A;

v    Bên B cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, fax trong giờ làm việc từ 8h00 đến 21h00 và hỗ trợ qua Internet/ e-mail;

v     Tư vấn cho bên A để giải quyết triệt để hỏng hóc nếu liên tục sảy ra sự cố trên máy tính trong tháng.

ĐIỀU 2: Trách nhiệm của bên B

– Bên B tiến hành bảo trì định kỳ hàng tháng vào khoảng các ngày từ 10 đến 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày lễ tết, chủ nhật thì sẽ chuyển kế tiếp vào các ngày tiếp theo). Bên B có trách nhiệm lập hồ sơ máy, làm các tài liệu báo cáo hàng tháng về quá trình bảo trì hàng tháng,

– Bên B có trách nhiệm có mặt và giải quyết sự cố trong vòng 01 tiếng kể từ khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ Bên A. Mọi sự cố trong hệ thống máy tính của Bên A sẽ được Bên B khắc phục trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được thông báo của Bên A.

– Bên B có trách nhiệm đảm bảo:

v     Máy tính, máy in và các thiết bị khác của Bên A hoạt động tốt.

v    Tư vấn khách hàng các giải pháp về lưu trữ (back-up) dữ liệu quan trọng.

v    Thường xuyên cung cấp và hướng dẫn sử dụng các chương trình diệt virus mới nhất cho Bên A

v     Sửa chữa và thay thế các phần cứng hỏng hóc. Trong trường hợp phải thay thế: miễn phí các thiết bị còn trong thời hạn bảo hành do bên B cung cấp.

v     Mọi thiết bị mua mới của bên A (nếu có) từ bên B sẽ được tự động được coi như một phần của bản dịch vụ bảo trì trong thời gian hiệu lực của hợp đồng. Các thiết bị mua từ các đơn vị khác sẽ được 2 bên thảo luận tuỳ theo từng trường hợp để thêm vào như một phần của hợp đồng dịch vụ này

ĐIỀU 3: Trách nhiệm của bên A

–  Bên A có trách nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng (thời gian, địa điểm) và thông báo cho bên B;

– Các nhân viên sử dụng máy của bên A phải tuân thủ các quy trình sử dụng do bên B yêu cầu;

– Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B khi nhân viên Bên B đến bảo trì tại văn phòng của Bên A;

– Bên A có trách nhiệm thanh toán tiền dịch vụ cho Bên B đúng thời hạn.

ĐIỀU 4: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

–  Phí dịch vụ hàng tháng cho các công việc bảo trì và dịch vụ theo hợp đồng này là :

TT Dịch vụ Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Bảo trì máy tính cá nhân
2 Máy in
3 Server
4 Bảo trì hệ thống mạng và Internet
                                          Tổng cộng (chưa bao gồm VAT):
                                          VAT (10%):
                                          Tổng cộng (đã bao gồm VAT, VNĐ):

–  Thanh toán thành từng đợt 12 tháng / lần (12 x…).

–  Bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho Bên B ngay sau ký hợp đồng (không quá 14 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn thanh toán từ Bên B)

–  Thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam đồng

ĐIỀU 5: Trách nhiệm vật chất thực hiện hợp đồng

–  Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận trên, không đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn p1`hương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt theo pháp lệnh của hợp đồng kinh tế.

–  Trong trường hợp muốn chấm dứt hợp đồng các bên phải có trách nhiệm thông báo trước 30 ngày bằng văn bản cho nhau.

ĐIỀU 6: Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng … năm kể từ ngày ký (từ ngày … đến ngày…), thực hiện tại địa chỉ của văn phòng của bên A; Hết thời hạn trên, hợp đồng sẽ được tự động kéo dài thêm … năm tiếp theo nếu 2 bên không có lý do kết thúc hợp đồng và gửi cho bên kia bằng văn bản.

Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                        ĐẠI DIỆN BÊN B

TẢI FILE: HOP DONG BAO TRI MAY TINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *