Gần 15.000 doanh nghiệp ‘bỏ cuộc chơi’ mỗi tháng

Gần 15.000 doanh nghiệp ‘bỏ cuộc chơi’ mỗi tháng

Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng qua, số doanh nghiệp trở lại hoạt động và thành lập mới đều tăng, nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng tăng.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 10, cả nước có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,7% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có 5.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, có hơn 5.500 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gần 4.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, hơn 1.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Gần 15.000 doanh nghiệp 'bỏ cuộc chơi' mỗi tháng - Luật Tư Minh
Gần 15.000 doanh nghiệp ‘bỏ cuộc chơi’ mỗi tháng

Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước có khoảng 183.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 1 tháng có gần 18.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là khoảng 146.600, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; tính trong 10 tháng qua, bình quân 1 tháng có 14.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn nước ngoài đều tăng

Về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 65.700 tỉ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt hơn 479.000 tỉ đồng, bằng 65,8% kế hoạch năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 65,1% và tăng 21,1%).

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20.10 gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25,76 tỉ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm nay ước đạt 18 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2023 gồm 95 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là hơn 251 triệu USD, giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước; có 19 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 173 triệu USD, gấp gần 2,8 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm nay (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 424,4 triệu USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Báo Thanh niên

***************

LUẬT TƯ MINH

Địa chỉ: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B, Tp Thủ Đức

Hotline: 1900 299 208

Website: www.luattuminh.vn

LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH

#luatsu #luattuminh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *