Đơn Yêu Cầu Không Tiến Hành Hòa Giải Trong Vụ Án Ly Hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …, ngày ..tháng .. năm

ĐƠN YÊU CẦU

(Về việc: Không yêu cầu tiến hành hòa giải theo Biên bản giao nộp đơn khởi kiện số …)

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN …….

Tôi là         Sinh năm: …

– Căn cước công dân: … ngày cấp………..Cấp tại ………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………….

NỘI DUNG

Tôi là … trong vụ án ly hôn với …. Tôi làm đơn này để phúc đáp đối với Biên bản giao nộp đơn khởi kiện số …, có yêu cầu cụ thể như sau:

Tôi đề nghị Tòa án Nhân dân … tiến hành thụ lý vụ án và giải quyết ngay. Tôi không đồng ý và không yêu cầu tổ chức lựa chọn Hoà giải và Hoà giải viên cơ sở theo Luật Hoà giải đối thoại tại Toà án, số 58/2020/QH14, ngày 16/06/2020 và yêu cầu Toà án Nhân dân … xem xét thụ lý giải quyết vụ án này ngay theo quy định của Pháp luật. 

Kính mong quý Toà xem xét và chấp thuận giải quyết.

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

     Người yêu cầu 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *