Chưa thông qua Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng lọt ‘top’ 10 sự kiện của Quốc hội

Chưa thông qua Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng lọt ‘top’ 10 sự kiện của Quốc hội

10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội trong năm 2023, trong đó có việc chưa thông qua dự án Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

10 vấn đề, sự kiện được bình chọn bởi 54 tổng biên tập, lãnh đạo cơ quan báo chí vừa được Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường công bố.

Tổ chức 5 kỳ họp, trong đó 3 kỳ họp bất thường trong năm 2023

Sự kiện đầu tiên, Quốc hội tổ chức thành công 5 kỳ họp (trong đó có 3 kỳ họp bất thường) kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần quan trọng ổn định và phát triển đất nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Cụ thể, năm 2023, lần đầu tiên trong lịch sử 78 năm hoạt động, Quốc hội tổ chức số lượng kỳ họp nhiều nhất trong một năm với 5 kỳ họp.

Trong đó có 3 kỳ họp bất thường (lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4) để xem xét, quyết định kịp thời 84 vấn đề lớn, quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần quan trọng ổn định và phát triển đất nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tạo tiền đề thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo.

Như vậy, các kỳ họp “bất thường” đã trở thành “bình thường” nhằm đáp ứng đúng và trúng yêu cầu của đời sống kinh tế, xã hội và nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân.

Sự kiện 2, chưa thông qua dự thảo Luật Đất đai(sửa đổi) và dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để có thêm thời gian hoàn thiện, nâng cao chất lượng, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.

Với 12 triệu lượt ý kiến góp ý của cử tri và thảo luận tại 3 kỳ họp của Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai(sửa đổi) vẫn còn một số vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng.
Chưa thông qua Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng lọt 'top' 10 sự kiện của Quốc hội
Chưa thông qua Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng lọt ‘top’ 10 sự kiện của Quốc hội
Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã thảo luận qua 2 kỳ họp của Quốc hội, song vẫn còn một số vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận cao.
Vì vậy, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội quyết định chưa thông qua hai dự thảo luật này bởi đây là hai luật khó, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, có tác động lớn đến nền kinh tế và đời sống của người dân, cần áp dụng quy trình đặc biệt, chưa có tiền lệ để xem xét thật thấu đáo mọi mặt.

Quyết định này của Quốc hội nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của dư luận xã hội, thể hiện tinh thần cẩn trọng, có trách nhiệm của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, luôn đề cao chất lượng, hiệu quả, không chạy theo số lượng và tiến độ.

Nhiều sự kiện, quyết sách quan trọng của Quốc hội

Sự kiện 3, thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn thuế toàn cầu và quyết định chủ trương thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư nhằm nội luật hóa các cam kết quốc tế và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp.
Sự kiện 4, lần đầu tiên tổ chức thành công hội nghị toàn quốc triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV nhằm thúc đẩy, sớm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống.

Sự kiện 5, tổng rà soát hệ thống bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, trong phạm vi cả nước nhằm phát hiện các bất cập, bảo đảm việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Sự kiện 6, hoạt động giám sát của Quốc hội được tăng cường với nhiều cải tiến, đổi mới nhằm kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng và thực thi pháp luật.
Sự kiện 7, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, tạo nguồn lực phát triển bền vững đất nước.

Sự kiện 8, tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thành công vượt bậc, là điểm nhấn nổi trội trong một năm ngoại giao nghị viện sôi động nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay.
Sự kiện 9, tổ chức thành công giải Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023, tạo môi trường, động lực mạnh mẽ để các nhà báo tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng về hoạt động của các cơ quan dân cử.
Sự kiện 10, lần đầu tiên tổ chức phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em", tạo môi trường, điều kiện để trẻ em có diễn đàn thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình. Đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *