Chính thức áp dụng quy định mới nhất về hồ sơ tách hoặc hợp thửa đất từ 16-10

Chính thức áp dụng quy định mới nhất về hồ sơ tách hoặc hợp thửa đất từ 16-10:

– Thông tư 14/2023/TT-BTNMT quy định về hồ sơ nộp khi làm thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất hoặc khi xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp sổ đỏ…

Theo Thông tư 14/2023/TT-BTNMT. Từ 16/10, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất gồm đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đất của hộ gia đình; Hợp đồng thuê đất đã ký của hộ gia đình, cá nhân.

Hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân. Số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân. Số định danh cá nhân. Địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

HỒ SƠ TÁCH GỘP THỬA ĐẤT
HỒ SƠ TÁCH GỘP THỬA ĐẤT

TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI SỐ GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN:

- Trường hợp thay đổi số Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc 
thẻ Căn cước công dân, hoặc số định danh cá nhân hoặc giấy tờ khác chứng minh.Thay 
đổi nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc địa chỉ trên Giấy chứng nhận 
đã cấp thì cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định 
104/2022/NĐ-CP về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…

- Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả
tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử
dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất,gồm:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Hợp đồng thuê đất đã lập; Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan 
đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

- Bên cạnh đó, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT cũng nêu rõ, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục 
đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, 
gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu; Bản gốc Giấy 
chứng nhận đã cấp của một bên hoặc các bên liên quan;

Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của TAND về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

 —(Nguồn An Ninh Thủ Đô)

LUẬT TƯ MINH 

☎️ Hotline: 1900299208

📣 Website : www.luattuminh.vn 

  Face book :  LUẬT TƯ MINH   www.facebook.com/ctyluattuminh

 Tik tok  LUẬT TƯ MINH https://www.tiktok.com/@luat.tu.minh

 Youtube: LUẬT TƯ MINH  https://www.youtube.com/@luattuminh

📧 Email: tuminhlaw@gmail.com

👉LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *