Bộ Công an nói gì về việc lập trung tâm giao dịch bất động sản nhà nước?

Bộ Công an nói gì về việc lập trung tâm giao dịch bất động sản nhà nước?

Bộ Công an mới có văn bản gửi Bộ Xây dựng nêu ý kiến cơ bản nhất trí với đề xuất thành lập trung tâm giao dịch bất động sản nhà nước, nhưng cần làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý chuyên môn đối với từng lĩnh vực của các sở, ngành liên quan.

Chồng chéo chức năng với văn phòng đăng ký đất đai?

Theo Bộ Công an, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu, bổ sung một số nội dung liên quan đến thành lập trung tâm giao dịch bất động sản nhà nước. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập nên cần căn cứ quy định về thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế tài chính; việc thành lập trung tâm này có làm tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập?…

Bộ Công an đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ TN-MT nghiên cứu, đề xuất chức năng, nhiệm vụ của trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh, nhất là nội dung quy định trung tâm này có chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an nói gì về việc lập trung tâm giao dịch bất động sản nhà nước - Luật Tư Minh
Bộ Công an nói gì về việc lập trung tâm giao dịch bất động sản nhà nước

Lý do, nhiệm vụ này đang do văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở TN-MT cấp tỉnh; đồng thời, được quản lý trực tiếp, xuyên suốt về chuyên môn bởi Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ TN-MT).

“Trường hợp xác định trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp tỉnh, đề nghị xác định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý chuyên môn đối với từng lĩnh vực của các sở, ngành có liên quan”, văn bản của Bộ Công an nêu.

Theo Bộ Công an, Bộ Xây dựng dự kiến chỉnh lý dự thảo luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất; việc thành lập hoặc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, đây là nội dung mới, chưa được chứng minh hiệu quả trên thực tiễn nên đề nghị cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng sự cần thiết.

Nguồn: Báo Thanh niên 

***************

LUẬT TƯ MINH

Địa chỉ: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B, Tp Thủ Đức

Hotline: 1900 299 208

Website: www.luattuminh.vn

LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH

#luatsu #luattuminh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *