Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Năng Lực Hành Vi Dân Sự

CỘNG HÒA  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Yêu cầu tuyên bố Ông/Bà……… mất năng lực hành vi dân sự)

  • Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã)…………..

Họ và tên người yêu cầu:………………………… Sinh năm:…………………..…….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA………..…….. cấp ngày…./…./…… Địa chỉ thường trú:………………………………………………….………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày với Quý Tòa việc  như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú hiện tại:………………………………………………………………….

Mất năng lực hành vi dân sự.

Đồng thời Công nhận Ông/Bà /chỉ định một cá nhân làm người đại diện hợp

pháp của Ông/Bà trong thời gian người này mất năng lực hành vi dân

sự. Với phạm vi đại diện (nếu có) như sau:

……

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 và Chương XXIV Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Để (lý do, mục đích yêu cầu)

Tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu ,chứng cứ sau:…….. (liệt kê các tài liệu, chứng cứ có ghi rõ số lượng, bản gốc hay bản sao).

Tôi xin cam kết những lời khai trong đơn này là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm nếu những lời khai trên là sai.

Kính mong Quý Tòa xem xét và chấp nhận yêu cầu trên của tôi, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *