Toà tuyên phạt 15 năm sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo

Toà tuyên phạt 15 năm sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả