Bản án dân sự sơ thẩm quá 5 năm có còn hiệu lực pháp luật không

Bản án dân sự sơ thẩm quá 5 năm có còn hiệu lực pháp luật