Bỏ tên cha trong giấy khai sinh của con được không

Bỏ tên cha trong giấy khai sinh của con được không? Tôi không đăng ký