Thanh tra chỉ ra sai phạm gì ở Dự án Đại Ninh?

Thanh tra chỉ ra sai phạm gì ở Dự án Đại Ninh? Thanh tra Chính